ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้ใช้บริการระบบงานวัตถุดิบกรุงเทพฯ
เรื่อง “Growing Online Together ก้าวสู่ระบบงานวัตถุดิบยุคดิจิทัล 4.0”
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


กรุณาเลือกรอบลงทะเบียนการเข้าสัมมนา 1 รอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

ฝ่ายบริการสมาชิกและนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 201-204
Call Center 0 2936 1429 ต่อ 700